Thumbnail image
SeriesQuadrangle Series 1:50,000
No.13 [KOCHI]-040
Map NameNIIHAMA
ExplanatoryGeology of the Niihama District
AuthorMutsuki AOYA, Atsushi NODA, Kiyohide MIZUNO, Tomoyuki MIZUKAMI, Yoshinori MIYACHI, Hirohisa MATSUURA, Shunsuke ENDO, Seiichi TOSHIMITSU and Masahiro AOKI
Publish Year2013
PublisherGeological Survey of Japan
Price ¥2,640
PrefectureEHIME, KOCHI
Size@945mm×@640mm