Thumbnail image
SeriesGeological Sheet Map 1:500,000
No.13
Map NameKOCHI ( 2nd ed.)
AuthorToshiharu IIYAMA, Nobuo INAI, Shuichi IWAO, Rokuro ENDO, Kinji KANEHARA, Gakuo KAWADA, Nobukazu KAMBE, Masatsugu SAITO, Motoo SATO, Tatsuo SUZUKI, Heiichi TAKEHARA and Keisaku TANAKA
Publish Year1960
PublisherGeological Survey of Japan
Priceout of stock